EKSPERTİZ :

 

·        Tapu kayıtlarının incelenmesi

·        Kadastral paftalardan yer tespiti

·        Belediyelerden İmarı uygunluk kontrolü

·        Gayrimenkul’ün, yerinde incelenmesi

·        Konum, ulaşım, bölge rayiçleri tespiti

·        Kiralama ve Satış değerinin belirlenmesi

 

PAZARLAMA

 

·        Aktif çalışma yapacak danışmanlarla Proje Eğitim çalışması

·        İnternetteki Emlak bilgi bankamıza bilgilerin girilmesi

·        Pazarlama sözleşmesi yapılan mülklerin afişleme çalışması

·        Satılık veya Kiralık arayan müşterilere haber verilmesi

·        Pazarlama şartlarına uyan müşteriler ile Kaparo sözleşmesi yapılması

·        Kiralamalarda Kontrat ve Eklerinin düzenlenmesi

·        Satışlarda Tapu işlemlerinin neticelendirilmesi

 

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

 

·        Tüm Pörtföy’ ün Yönetime ilişkin, yönlendirici Müşavirlik raporlarının düzenli ve sürekli  olarak yazılması

·        Kiracıların Kira ödemelerinin düzenli takibi

·        Emlak Beyannamelerinin verilmesi

·        Kiralama ve Satışlardan doğan Vergileme konularında danışmanlık

 

HUKUK HİZMETLERİ

 

·        Kira kontratları, sözleşme, protokol ve taahhütnamelerin hazırlanması

·        Kiracılar ile ilişkilerin takibi, gereğinde ihtar ve davaların takibi

·        Mahalli idarelerle ilgili mevzuatların, gereğinde davaların takibi,

·        Gayrimenkul Pörtföyüne yönelik hukuk danışmanlığı